Plánované aktivity - školní rok 2018/2019

CO JSME JIŽ ZAŽILI :-)...

 

Září

 adaptace nově příchozích dětí

přivítíní dětí po prázdninách                

slavnostní otevření nové budovy Dolaňáčku     

ukázka výcviku služeb.psů                 

informativní třídní schůzka schůzka                     

Den pro děti    s kamarády ze školek a I. stupněm                     

výstava ovoce a zeleniny

Naše stromy            akce ke 100. výročí                         

jízda na koníčcích

 

Říjen

 ochutnávka ovoce a zeleniny                

celodenní výlet do ZOO Ostrava

jak vypadá kaštánek        

Kdo nás léčí         - návštěva p. zdravotnice

Dýňobraní               akce s kamarády ze školek

podzimní prázdniny

drakiáda - akce s rodinou na zahradě             

 

Listopad

 Dýňový panáček, strašidýlko

Světýlkový průvod se Sv. Martinem          8.11.       s rodiči

Divadlo dětského diváka                          9.11.

jízda na vlečce s koníčky                         12.11.      dopoledne

vánoční tvoření                                     13.11.      odpoledne s rodiči

lesní pedagogika                                    21.11.     dopoledne Housenečky + Motýlci

 

Prosinec

 vánoční besídka s jarmarkem                  5.12.     odpoledne s rodiči od 16.hodin v PZKO

Den naruby                                          6.12.

Zdobení stromečku - červené oblečení     7.12.

hudební skupina MARBO v PZKO             11.12.

Knihovna Stonava - návštěva                  14.12.

DUO Šamšula - divadlo                           17.12.

Překvapení pod stromečkem                  19.12.

 

Leden

 Tři králové - bílý den                              4.1.        dopoledne

oslava babiček a dědečků + karneval        4.1.      odpoledne s rodiči v PZKO

puntíkovaný den s hračkou od Ježíška      8.1.

Svět techniky v Ostravě                        11.1.         dopolední výlet

Vítání občánků OÚ Stonava                   12.1.              oslovené děti

Za Betlémem... místní kostel                 14.1.

Odpolední čtení s dědečkem                 17.1.                    

lyžařský kurz                                        21. - 25.1.        zájemci z Motýlků

 

Únor 

Od měsíce února výstava výrobků a výtvorů dětí z Dolaňáčku v Regionální knihovně v Karviné

Divadlo Smíšek                                     7.2.

 jarní prázdniny                                    11. - 15. 2.       provoz zajištěn v MŠ Holkovice

focení pro zájemce                              19.2.

beseda s paní psycholožkou z PPP         19.2.                 ve třídě Houseneček

Masopust                                           28.2.              dopolední mecheche

 

kroužek pro předškoláky v Základní škole Hořany 27.2., 13.3. a 27.3.

 

Březen

DUO Šamšula                                         1.3.

Vystoupení k MDŽ v PZKO                      7.3.                  oslovené děti

SAUNOVÁNÍ                                         14.3.                    Motýlci

Tvoření s tatínky (Motýlci)                      14.3.                   odpoledne s tatínkem

Návštěva místní knihovny                         15.3.

Den pro maminku (Motýlci)                    21.3.                    odpoledne s maminkou

Společné focení + tablo předškoláků       25.3.

SAUNOVÁNÍ                                        26.3.                Motýlci

Pyžamový bál                    26.3. Housenečky, 27.3. Motýlci                 

 

Duben

Ukázková hodina v ZŠ - předškoláci          1.4.

Zápis do první třídy                         3. - 4. 4. od 13 do 16 hodin ZŠ Hořany

Knihovna v Ká 1, hudební oddělení           3.4.

Vítání jara a pálení Morány                      5.4.               dopoledne s kamarády

PLAVECKÝ VÝCVIK - ZÁJEMCI Z MOTÝLKŮ OD 8.4., KAŽDÉ PONDĚLÍ, 10 LEKCÍ

Jaro ťuká na vrátka                                 11.4. - velikonoční jarmark zahrada od 15.30 h

barevný týden                                       15.4. - 18.4.

Jarní pohlazení                                       17.4. - oslovené děti - vystoupení v Domě s peč.službou

Velikonoční prázdniny                              18.4. - 22.3.

Den Země                                             23.4.

Vítání občánků                                       27.4. - oslovené děti - vystoupení OÚ Stonava

 Tvoření s tatínky (Housečky)              z důvodu nízkého zájmu - zrušeno

 

Květen 

 Školka v přírodě                              3. - 10. 5.               zájemci - hotel U Studánky, Horní Lomná

Zápis dětí do mateřské školy             14. a 15.5. 8:00 do 15:00         ve třídě Motýlků

Den pro moji maminku (Housenečky)       16.5. v 15.00 h                 odpoledne s maminkou, ve třídě Houseneček

Překvapení pro děti                               23.5.                                Housenečky a Motýlci zvlášť

Celodenní výlet - ZOO Ostrava                28.5.                      Housenečky+Motýlci - projekt

Dopolední výlet - Hasiči                          30.5.                      třída Motýlků

 

 

 

Červen

Oslava Dne dětí  - Šmoulí dopoledne           4.6.                      zahrada - dopoledne

Den s rodinou                                        11.6.        u příležitosti Dne pro rodinu 15. května Housenečky+Motýlci. pořádá Rada rodičů, VAJEČINA, zahrádkáři

Broučkova noc ve školičce                       13.6.                      předškoláci - zájemci

Informativní třídní schůzka pro nové rodiče  18.6. v 16 h            třída Motýlků (Dolany 565) 

Rozloučení předškoláků+ pasování              19.6.                      odpoledne s rodiči v PZKO s panem starostou

Radovánky                                             22.6.                      odpoledne s rodinou

 

Provoz u Motýlků ukončen 21.6. z důvodu rekonstrukce budovy - zádveří. Provoz zajištěn pro přihlášené děti ve třídě Houseneček.

 

AKCE PROBÍHAJÍ V NAŠÍ ŠKOLIČCE V PRŮBĚHU CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU  O P A K O V A N Ě

hrátky s angličtinou - seznámení s angličtinou hravou formou,

logohrátky - můj ohebný jazýček, správná výslovnost, pravidelné procvičování mluvidel pomocí básniček, říkadel a písniček

pohybem ke zdraví - pravidelná návštěva za nepříznivého počasí tělocvičny ZŠ Stonava a sportovní haly obec Stonava

divadelní představení podle aktuální nabídky a možností

hipoterapie - jízda na konícícíh

Knihovna Stonava, Karviná - návštěva, besedy - zapojení do projektu Celé Česko čte dětem

účast předškolních dětí na vystoupení pro obec Stonava - významná životní jubilea seniorů

chytrá hlavička, bystrá ručička - kroužek pro budoucí předškoláky, pířprava na školu. Rozvoj grafomotoriky, orientace v čase, prostoru, první počítání, první písmenka

lyžařský výcvik

školka v přírodě

akce pro rodiny - Drakiáda s rodiči, Světýlkový průvod se Sv. Martinem, tvořivé odpoledne s rodiči, Vánoční besídka s jarmarkem, karnevalový rej s oslavou Dne babiček a dědečků, velikonoční jarmark, čarodějnický den, dopolední tvoření s tatínky, Den pro maminku, rozloučení s předškoláky a jejich pasování, společný výlet s rodiči...

Těšíme se na spolupráci s Vámi...

Mgr. Helena Skutková

vedoucí učitelka

Mateřské školy Stonava-Dolany