Výstavba nové MŠ

Název: Vybudování kapacity předškolního vzdělávání v obci Stonava

Cílem projektu, na který je poskytována finanční podpora z Evropské unie, je vybudování kapacity kvalitního a cenově dostupného zařízení v obci Stonava, které dlouhodobě umožní zlepšení kvality  a dostupnosti formálního předškolního vzdělávání a odstraní bariéru pro zapojení rodičů dětí předškolního věku na trh práce. 

V rámci projektu došlo ke stavebním úpravám nevyužitého objektu v areálu stávající mateřské školy, pořízení nábytku, vybavení zázemí infrastruktury a realizaci přírodní zahrady s herními prvky.

Výsledkem projektu je nová mateřská škola pro 28 dětí, jejíž kapacita pokryje demografické nároky v návaznosti na stávající poptávku po předškolním vzdělávání dětí z obce Stonava a přilehlého okolí.