Kdo nám pomáhá - školní rok 2016/2017

D Ě K U J E M E  

Výsledek obrázku pro ae87e7610e3b4c800bbf00ab10164f6a.jpg (704×681)

- p. Böhmovi za aktualizaci webových stránek, vyřešení tech. potíží,

- p. Šefránkové za darování nových knížek, publikací, papírů,

- p. Žiškové za darování mobilního telefonu se SIM kartou, za darovanou dýni,

- p. Žákové za zhotovení dárečku ke ,,žlutému dni",

- p. Slowikové za darované panenky,

- p. Wajdové za darované gumové strašidelné bonbony k Dýňobraní,

- všem za dýňovou výzdobu,

- p. Valoškové za zajištění buttonů k lampionovému průvodu,

- p. Zamarské za fotografování momentek -když p. uč. nemůžou :-),

- p. Šefránkové za darování knih pro předškoláky k rozloučení se školkou,

- babičce Sofinky a Matýska - p. pošťačce za spolupráci s pokladem, poštou,

- všem, kteří se zasloužili o zpříjemnění atmosféry při Mikulášské besídce,

- p. Žákové za darované papíry a zhotovení dárečků babičkám a dědečkům,

- všem, kteří se zapojili ke skvělému karnevalu :-),

- p. Šuškové (od Martínka) za zhotovení kapsáře k novému koutku,

- babičce a dědečkovi Valoškovým za zapůjčení přepravek k ozdravnému pobytu,

- p. Rychtárkové za papírovou obr roli :-),

- p. Wajdové za zakoupení pamlsků a věnování pozorností pro p. uklizečky při ozdravném pobytu,

- sestře p. Zamarské za ušití čepiček pro skřítky pohádky (ozdravný pobyt),

- p. Žáková za přinesení sena, slámy :-)

- p. Klasová za darovaného zajíčka ušáčka :-),

- p. Šefránkové za barevné papíry, CD, aj,

- p. Dobrovodské za darované ušité červené šátečky,

- p. Šuškové (od Martínka) za darované ušité pytle,

- p. Žákové, p. Zamarské za organizaci a zajištění Čarodějnického mecheche,

- všem rodičům za finanční příspěvky či pomoc při radovánkách,

- p. Šuškové (od Martínka) za pomoc učitelkám při obslušných činnostech dětí při plaveckém výcviku,

- p. Ficnarové při pomoc v ZOO Ostrava,

- p. Zamarské za zajištění a ukázku agility,

- p. Valoškové za tvrdé papíry,

- p. Žákové a p. Zamarské za akci ,,Vítání léta",

- rodičům za zapojení se při akci ,,pasování předškoláků",

- p. Šefránkovi a p. Zamarské za zprostředkování vystoupení dětí z radovánek