Virtuální Den otevřených dveří

Poděkování p. Skýpalovi za ochotu, čas, možnosti natočit prostory školky a zahrady pomocí dronu a p. uč. Renatce za zhotovení videa.