Vítejte na stránkách naší mateřské školy!


Přirozenou výchovou vychováváme samostatné a zdravě sebevědomé děti, které si dovedou navzájem pomáhat a položit tak základy celoživotního vzdělávání všem dětem dle možností, zájmů a potřeb.

Velice důležitá je pro nás také spolupráce s rodinou, která je pro dítě zásadní a prioritní. Mateřská škola uznává dominantní roli rodiny v rozvoji dítěte, a proto se spolupráci s rodinou maximálně otevírá, usiluje o skutečné partnerství a případnou spoluúčast rodičů ve vzdělávacím procesu.

Děti se svým vystoupením podílejí i na veřejném životě obce.

Stonava
"Řekni mi a já zapomenu,
ukaž mi a já si zapamatuji,
nech mne to udělat a já pochopím."


staré čínské přísloví