Spolupráce s rodiči - Spolek Rada rodičů

Účelem je všestranně podporovat rozvoj mateřské školy, koordinovat a sjednocovat výchovné působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí. Podporovat materiální vybavení školy, podílet se na organizaci akcí pořádaných mateřskou školou a účinně dobrovolně škole pomáhat při plnění jejího poslání.

Na schůzi jsou pravidelně zváni zástupci z řad rodičů, kteří jsou informováni o aktuální situaci, a to 2x ročně nebo dle potřeby.

 

Předsedkyně:         p. Žemličková

Místopředsedkyně za třídu Houseneček:  p. Grzónková

Místopředsedkyně za třídu Motýlků: p. Vyoralová, p. Byrtusová

            

 

Výsledek obrázku pro ae87e7610e3b4c800bbf00ab10164f6a.jpg (704×681)

Záměrem spolupráce s rodiči je: 

- vytvářet a prohlubovat dobré vztahy a porozumění mezi mateřskou školou, dětmi navzájem, rodiči i prarodiči, kteří hrají důležitou roli ve výchově a vzdělávání dětí

- vhodně motivovat ovlivňování výchovných postupů v chování dětí, spolupodílet se na vytváření základních postojů a hodnot uznávaných ve společenství rodiny, školy a veřejnosti

- získat rodiče pro kvalitní naplňování záměrů školní koncepce, pro podporu rodinné výchovy, kdy je hlavním cílem - spokojenost

Očekávání:

- dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole, vytvářet základy kvalitního partnerství

- adaptovat se na život ve škole, spolupodílet se na jejím programu, společně vytvářet prostředí pohody

- uznávat a respektovat práci odborníků, získat si důvěru rodičů, jejich zájem o poradenský servis

- společně prožívat radost, pohodu a uspokojení ze společných aktivit a setkání