Spolupráce s rodiči - Spolek Rada rodičů

Účelem je všestranně podporovat rozvoj mateřské školy, koordinovat a sjednocovat výchovné působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí. Podporovat materiální vybavení školy, podílet se na organizaci akcí pořádaných mateřskou školou a účinně dobrovolně škole pomáhat při plnění jejího poslání.

Na schůzi jsou pravidelně zváni zástupci z řad rodičů, kteří jsou informováni o aktuální situaci, a to 2x ročně nebo dle potřeby.

Členové

 • Z. Žemličková - předseda 
 • M. Žemlička - pokladník třídy Houseneček                                                         
 • I. Grzónková - místopředseda třídy Houseneček
 • M. Vyoralová - místopředseda třídy Motýlků
 • M. Byrtusová
 • I. Šušková - pokladník třídy Motýlků 

Naše akce

 • Drakiáda – říjen (???)
 • Čarodějnický den – duben (hájenka)
 • Tématický den na zahradě – červen (svaz zahrádkářů)

Ostatní akce

 • Vánoční besídka v PZKO s Mikulášem, čertem a andělem
 • Oslava babiček a dědečků v PZKO s karnevalem + klaun Hopsalín

Samozřejmě počítejte s naší pomocí při akcích školky :-)

Výsledek obrázku pro ae87e7610e3b4c800bbf00ab10164f6a.jpg (704×681)

Záměrem spolupráce s rodiči je: 

 • vytvářet a prohlubovat dobré vztahy a porozumění mezi mateřskou školou, dětmi navzájem, rodiči i prarodiči, kteří hrají důležitou roli ve výchově a vzdělávání dětí
 • vhodně motivovat ovlivňování výchovných postupů v chování dětí, spolupodílet se na vytváření základních postojů a hodnot uznávaných ve společenství rodiny, školy a veřejnosti
 • získat rodiče pro kvalitní naplňování záměrů školní koncepce, pro podporu rodinné výchovy, kdy je hlavním cílem - spokojenost

Očekávání:

 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole, vytvářet základy kvalitního partnerství
 • adaptovat se na život ve škole, spolupodílet se na jejím programu, společně vytvářet prostředí pohody
 • uznávat a respektovat práci odborníků, získat si důvěru rodičů, jejich zájem o poradenský servis
 • společně prožívat radost, pohodu a uspokojení ze společných aktivit a setkání